SNSD-Seohyun-2012-Calendar-Wallpaper-and-Picture-seohyun-girls-generation-27938941-1500-880.jpg

徐玄忙內為俞利主演的韓劇《時尚王》獻唱一首單曲  I'll Wait For You 我會等你

一起來聽看看吧...

  

近期少時成員也頻頻為一些韓劇各自發表單曲, 整理如下...

太妍 - 瘋了般想你 Missing You Like Crazy (King 2 Hearts 水木劇)

帕尼 - 因為是你 Because It's You(愛情雨-月火劇)

  

徐玄 - 我會等你(時尚王-月火劇)

yongseo_a295_1920x1080

3VW9E  

Seohyun-J-Estina-girls-generation-snsd-27937704-500-667.jpg Seohyun-Airport-Fashion-Korea-to-New-York-seohyun-girls-generation-28702405-1000-667.jpg Seohyun-Airport-Fashion-Hong-Kong-and-Gimpo-seohyun-girls-generation-28355359-600-997.jpg Seohyun-Airport-Fashion-Hong-Kong-and-Gimpo-seohyun-girls-generation-28355282-1200-860.jpg Seohyun-Airport-Fashion-Hong-Kong-and-Gimpo-seohyun-girls-generation-28355268-520-780.jpg Seohyun-Airport-Fashion-Hong-Kong-and-Gimpo-seohyun-girls-generation-28355193-530-860.jpg 420560_346476455392934_217944334912814_1037018_582365566_n.jpg 403154_296419897085007_139523006108031_871221_2074454691_n.jpg 1114.jpg 5eac517dgw1do73tyixbvj.jpg 5eac517dgw1do73qv0evnj.jpg 02112.jpg 1319370856-2706618362.jpg 1319724145-1790902179.jpg 1319730951-880143500.jpg 1319370668-4273282440.jpg 201110111459001001_1.jpg 20110921d-6.jpg 20110921d-3.jpg

xkwnC.jpg tumblr_lzbcpqKsII1r5nscpo1_1280.jpg tumblr_lwqzz0zFaA1r4q409o1_500.jpg 427361_292588927468104_139523006108031_861397_1931401381_n.jpg 423697_230713267022066_100605216699539_475785_1669186505_n.jpg 396479_296482080412122_139523006108031_871428_541141208_n.jpg 2011101114563228930_1.jpg  

Mmf4U  

全站熱搜

巴瑟畢特 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()